คนอ่อนไหวกับใจอ่อนหวาน http://ampmax.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-01-2010&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-01-2010&group=8&gblog=19 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[It might be you - Stephen Bishop]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-01-2010&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-01-2010&group=8&gblog=19 Fri, 15 Jan 2010 15:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=22-07-2009&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=22-07-2009&group=8&gblog=18 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[home - Michael Bubl]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=22-07-2009&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=22-07-2009&group=8&gblog=18 Wed, 22 Jul 2009 15:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-07-2009&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-07-2009&group=8&gblog=17 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[fall in love again -Anne murrey]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-07-2009&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-07-2009&group=8&gblog=17 Tue, 21 Jul 2009 15:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=02-07-2009&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=02-07-2009&group=8&gblog=16 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[Shayne Ward - Until you]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=02-07-2009&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=02-07-2009&group=8&gblog=16 Thu, 02 Jul 2009 10:48:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=15 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[Breathless - Shayne Ward ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=15 Wed, 01 Jul 2009 16:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=14 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[No Promiss - Shayne Ward]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=14 Wed, 01 Jul 2009 15:34:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=13 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[Stand by me - Syne ward]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2009&group=8&gblog=13 Wed, 01 Jul 2009 15:29:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=12 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[Somebody's Me - Enrique igelesias]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=12 Thu, 09 Oct 2008 17:24:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=11 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[Stand By Me - Shayne ward]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-10-2008&group=8&gblog=11 Thu, 09 Oct 2008 16:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-07-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-07-2008&group=8&gblog=10 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังอยากรู้ - เอิ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-07-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=15-07-2008&group=8&gblog=10 Tue, 15 Jul 2008 18:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-01-2015&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-01-2015&group=23&gblog=1 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[January ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-01-2015&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-01-2015&group=23&gblog=1 Sun, 25 Jan 2015 0:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2014&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2014&group=22&gblog=1 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[Just begin ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2014&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=01-07-2014&group=22&gblog=1 Tue, 01 Jul 2014 21:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=07-01-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=07-01-2010&group=15&gblog=1 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=07-01-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=07-01-2010&group=15&gblog=1 Thu, 07 Jan 2010 2:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=05-01-2010&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=05-01-2010&group=13&gblog=5 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[website for practice ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=05-01-2010&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=05-01-2010&group=13&gblog=5 Tue, 05 Jan 2010 16:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=4 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[lesson 2]]> lift (ลิฟท์)couch =========> bank (บั้งค)window ========> raam (รรรราม)hous....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=4 Fri, 21 Aug 2009 18:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=3 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[lesson 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=21-08-2009&group=13&gblog=3 Fri, 21 Aug 2009 17:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=2 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[basic 2 -The personal pronouns]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=2 Thu, 09 Jul 2009 15:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=1 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[basic - Alphabet and pronounce]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=09-07-2009&group=13&gblog=1 Thu, 09 Jul 2009 15:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=9 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[จากวันนั้น จนวันนี้ - Pastel Secret]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=9 Tue, 08 Jul 2008 15:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=7 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าถาม - ETC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=08-07-2008&group=8&gblog=7 Tue, 08 Jul 2008 10:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=04-07-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=04-07-2008&group=8&gblog=6 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้กับเธอ - scrubb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=04-07-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=04-07-2008&group=8&gblog=6 Fri, 04 Jul 2008 10:28:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=03-07-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=03-07-2008&group=8&gblog=5 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกา ให้เดินกลับหลัง - Bandwagon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=03-07-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=03-07-2008&group=8&gblog=5 Thu, 03 Jul 2008 9:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=27-06-2008&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=27-06-2008&group=8&gblog=4 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจำสั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=27-06-2008&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=27-06-2008&group=8&gblog=4 Fri, 27 Jun 2008 17:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=3 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[อกหักรักคุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=3 Wed, 25 Jun 2008 13:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=2 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[รอ - แคลช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=2 Wed, 25 Jun 2008 13:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 http://ampmax.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจของเมื่อวาน - Can you see me?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampmax&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 Wed, 25 Jun 2008 13:50:12 +0700